Privacyverklaring

NAH Zorgatelier De Stip verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. We voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NAH Zorgatelier De Stip verwerkt persoonsgegevens van u, omdat gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

Emailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

NAH Zorgatelier De Stip verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer

Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag, waaronder mogelijk:

Gegevens m.b.t. uw gezondheid;

Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;

Gegevens over opleidingen/ scholingen.

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

NAH Zorgatelier De Stip verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

Het onderhouden van contact;

Het uitvoeren van passende begeleiding.

NAH Zorgatelier De Stip verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we de gegevens bewaren

NAH Zorgatelier De Stip zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (WMO). De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen met anderen

NAH Zorgatelier De Stip deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zorgatelierdestip@gmail.com .

NAH Zorgatelier De Stip zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

NAH Zorgatelier De Stip neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris directie/ op telefoonnummer 06-20820526 of via zorgatelierdestip@gmail.com Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 27-03-2018.